Landets Goda Kafé

1024x680pix_food

Landets goda kommer att inhysa ett kafé tillsammans med övriga verksamhet i Kisa Wärdshus. 

Kontakta oss för mer information 0494-122 22

E-post till Landets Goda